Akreditace

Příjem akreditací začíná 1.2. Ukončen bude 30.4., pokud se kapacita nenaplní dříve.
Potvrzení akreditace bude potvrzeno po vyplnění akreditačních pravidel a následném schválení pořadatelem, který pošle potvrzení elektronicky.
Žadatel o akreditaci bude muset splnit akreditační pravidla viz níže.
Pokud se žadatel o akreditaci účastnil akcí v Driving Campu Autodrom Sosnová v posledních 3 letech a nedodržel akreditační pravidla (poskytnutí získaného materiálu) nebude mu akreditace povolena.

Vysvětlení k formuláři:

Novináři
Vyplnění dotazníku, kde budou vloženy odkazy, či scan článků (přetisk naší tiskové zprávy k akci je považováno za pozvánku také), které mohou být klasifikovány jako upoutávka na akci Sosnová Classic 2024 do konce akreditací. V případě teprve plánovaného vydání upoutávky prosíme uvést případný datum publikace před datem akce.

Fotografové
S přístupem na trať se musí prokázat publikační činností, která prokáže zkušenost s podobnou fotografickou akcí.
Akreditovaní fotografové budou mít za povinnost po akci dodat pořadateli na e-mail press@autodrom.cz odkaz na fotografie a články k akci, které bude pořadatel moci užívat bez omezení v rámci svých aktivit. (velikost fotografie ani množství není podmíněno)

Množství akreditací je omezeno na den:

Sobota 18. května

Fotografové: 9 - pohyb po závodní trati, složení kauce za poskytnutou novinářskou vestu.
Píšící novináři: 20

Neděle 19. května

Fotografové: 17 - pohyb po závodní trati, složení kauce za poskytnutou novinářskou vestu.
Píšící novináři: 20

V rámci akreditace bude poskytnuto parkování, vstup a označení pro jednu osobu. U akreditací vyžadující asistenci techniků a štábu se vstupy zvýší o počet členů štábu.

Akreditační formulář
Den
Sobota 18. 5. Neděle 19. 5.
Akreditace
Fotograf Novinář
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Název média
Odkaz na články nebo popis práce
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.